นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1 บทบัญญัติทั่วไป

1.1 สินค้าที่โพสต์บนเว็บไซต์ rankhayya.in.th ไม่ใช่ยายาไม่ได้ขายบนเว็บไซต์ rankhayya.in.th ให้บริการข้อมูล

1.2 เว็บไซต์ rankhayya.in.th ไม่ใช่ร้านขายยา แต่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมร้านขายยาใด ๆ : ไม่ได้ผลิตจัดเก็บหรือขายยา คำว่า "ร้านขายยา" ในหน้าของเว็บไซต์นั้นใช้ในเชิงเปรียบเทียบเพื่ออ้างถึงหัวข้อเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมไซต์ - "ยาและสุขภาพ" (ตัวอย่างของการใช้งานสำหรับองค์กรที่ไม่ใช่ร้านขายยา: "ร้านขายยาที่บ้าน" - เกี่ยวกับสถานที่เก็บยาที่บ้าน "ร้านขายยาสีเขียว", "ร้านขายยาธรรมชาติ" - เกี่ยวกับการเตรียมธรรมชาติ "ร้านขายยาสมุนไพร" - เกี่ยวกับสมุนไพร

1.3 เว็บไซต์ rankhayya.in.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท ) ให้บริการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ใช้) เพื่อใช้บริการของพวกเขาตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อตกลง) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วินาทีที่ผู้ใช้แสดงความยินยอมต่อข้อตกลงในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

1.4 การใช้บริการของ บริษัท อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้รวมถึงข้อกำหนดการใช้บริการส่วนบุคคล บริษัท อาจแก้ไขข้อตกลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของ บริษัท

1.5 การเริ่มใช้บริการใด ๆ ของเว็บไซต์ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้จะต้องหยุดใช้บริการของ บริษัท

1.6 บริษัท ไม่ได้ขายและ / หรือส่งมอบสินค้าที่โพสต์บนเว็บไซต์ บริษัท ให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อค้นหาสินค้า คำสั่งซื้อที่วางไว้บนเว็บไซต์จะถูกโอนไปยัง บริษัท บุคคลที่สามที่ขายและส่งมอบสินค้า (ต่อไปนี้คือผู้ขาย)

2 เงื่อนไขการบริการ

2.1 เมื่อใช้บริการของ บริษัท ผู้ใช้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและข้อมูลการติดต่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุ หากผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ บริษัท มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้ไม่สมบูรณ์หรือเป็นเท็จ บริษัท มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธผู้ใช้ที่จะใช้บริการของตน

2.2 บริษัท มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาที่จะเรียกร้องจากการยืนยันของผู้ใช้ข้อมูลที่ระบุโดยเขาและเพื่อขอเอกสารประกอบ การไม่จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวถือเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและก่อให้เกิดผลตามที่กำหนดในวรรค 2.1 ข้อตกลง

2.3 ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามสำหรับการกระทำของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการรวมถึงหากการกระทำดังกล่าวนำไปสู่การละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สามรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

2.4 เมื่อใช้บริการของ บริษัท ผู้ใช้จะไม่ได้รับ:

  • การแอบอ้างบุคคลอื่นหรือตัวแทนขององค์กรและ / หรือชุมชนโดยไม่มีสิทธิ์เพียงพอ
  • ขัดขวางการทำงานปกติของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและบริการของ บริษัท
  • โพสต์ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เนื้อหาขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ฝ่าฝืนกฎหมาย

2.5 เมื่อใช้บริการของ บริษัท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องทำ:

  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อใช้บริการของ บริษัท
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในช่วงเวลาของการสรุปสัญญาการขายนำเสนอและถ่ายโอนไปยังผู้ขายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขายซึ่งมีใบสั่งยาขึ้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากใบสั่งยาที่กำหนดโดยผู้ใช้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันผู้ขายจะไม่แจกจ่ายยา
  • การส่งมอบสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ของยาเป็นไปได้ตามที่อยู่ที่ระบุโดยผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้อยู่ในหมวดหมู่ของพลเมืองที่มีบรรทัดฐานของกฎหมายปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งมอบยาถึงบ้าน

3 การชำระเงิน

3.1 การชำระเงินสำหรับสินค้าเป็นไปได้ในวิธีต่อไปนี้: เป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคารเมื่อได้รับสินค้า

3.2 เมื่อเลือกวิธีรับสินค้าที่ร้านขายยา / ร้านขายยาและเลือกชำระเงินเพื่อรับสินค้าโดยตรงการชำระเงินจะชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

3.3 ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดำเนินการโดยใช้บัตร Visa, Mastercard ชำระเงินด้วยบัตรสามารถจัดส่งไปยังผู้จัดส่งเมื่อจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุโดยผู้ใช้

ไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารผ่านอินเทอร์เฟซบนเว็บของสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ยา

3.4 หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าจะมีการคิดต้นทุนขั้นสุดท้ายของสินค้าโดยคำนึงถึงวิธีการจัดส่งที่เลือก ผู้ประกอบการติดต่อผู้ใช้รายงานค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้ายของสินค้าโดยคำนึงถึงวิธีการจัดส่งที่เลือกและยืนยันความเต็มใจของผู้ใช้ในการชำระค่าสินค้าตามวิธีที่เลือก จากช่วงเวลานี้ใบสั่งจะถูกโอนไปยังบริการจัดส่ง

4 การจัดส่งสินค้า

4.1 การจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุโดยผู้ใช้ดำเนินการโดยผู้จัดส่งหรือไปรษณีย์

5 ความรับผิดชอบ

5.1 บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของ บริษัท โดยผู้ใช้;

5.2 บริการของ บริษัท อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์บุคคลที่สาม) บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ วัสดุที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยใช้บริการ

6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

6.1 ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้กับ บริษัท เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บริการ

6.2 ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายที่บังคับใช้ ปัญหาที่ไม่ได้ควบคุมโดยข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อพิพาทที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยข้อตกลงนี้ได้รับการแก้ไขในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดข้อความของข้อตกลงนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนคำว่า "กฎหมาย" หมายถึงกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของถิ่นที่อยู่ของผู้ใช้

6.3 หากด้วยเหตุผลใดก็ตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อถูกประกาศว่าไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะสิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อตกลง

6.4 ข้อตกลงนี้เป็นภาษาไทย